Richard Strauss- Duet Concertino for Clarinet and Bassoon

Clarinet- Yi-Wen Chen

Bassoon- Chih-Wei Chang

Piano- Po-Chuan Chiang

 

 

 

Ludwig van Beethoven- Piano Trio for Piano, Cello, and Clarinet. Op.11 Mov I

Clarinet- Yi-Wen Chen

Cello- Ka-Wai Yu

Piano- Po-Chuan Chiang
Ludwig van Beethoven- Piano Trio for Piano, Cello, and Clarinet. Op.11 Mov III

Clarinet- Yi-Wen Chen

Cello- Ka-Wai Yu

Piano- Po-Chuan Chiang